Blog

Pomen simbola prve čakre (MULADHARA)

Simbol prve čakre – korenske čakre

V jogijski tradiciji ima vsaka čakra svoj simbol. Gre za sveto simboliko in metaforičen pomen.  Vsaka čakra ima svoje lastnosti in karakteristike in posledično se tudi oblika in zgradba simbole nanaša na te karakteristike. Nekateri simbole uporabljajo kot predmet meditacije.

Korenska čakra je najnižje ležeča čakra. Povezana je z elementom zemlje.. Zemlja predstavlja telo, telesnost in trdno obliko. V Sanskrtsem jeziku najdemo izraz MULADHARA: MULA ( korenina) ADHARA ( osnova, baza). Torej je korenska čakra naša osnova ali temelj. Predstavlja stabilnost, trdnost in trdo podlago na kateri sloni celoten naš razvoj. Tako kot drevo, ki za svojo rast potrebuje trdno podlago da lahko požene močne korenine, tudi človeško telo potrebuje trdno, zdravo in energijsko močno prvo čakro.

Čakro predstavlja RDEČ lotosov cvet s štirimi cvetnimi listi. V središču pogosto najdemo kvadrat in obrnjen trikotnik.

Poglejmo si bolj natančno pomen teh elementov simbola:

V hindujski tradiciji je rdeča barva Shakti – pomeni energijo, prebujenje, gibanje in evolucijo. Pomeni zarjo, prebujenje zavesti iz zaspanega, mirujočega stanja.

Korenska čakra velja za rojstvo človeške zavesti – prehod iz živalske v človeško zavest. Je čas zavedanja sebe (samozavedanja) in možnost zavestne duhovne evolucije in preobrazbe.

Kaj pomenijo štirje cvetni listi?

Ker gre za prebujanje zavesti, listi simbolizirajo štiri osnovne vidike človeške psihe:

UM, INTELEKT, ZAVEST in EGO. (um (Manas), intelekt (Buddhi), zavest (Chitta) in ego (Ahamkara).

Drug pomen štirih cvetnih listov:

Listi naj bi predstavljali štiri cilje življenja –  dharma (krepostno, moralno življenje), artha (življenje smisla in namena), Kama (življenje užitka, čutnosti in čustvenega izpolnjevanja) in Moksha ( življenje, posvečeno duhovni osvoboditvi in ​​samoaktualizaciji).

Kvadrat velja v geometriji za najbolj enostavni geometrijski simbol. Predstavlja štiri osnovne elemente, štiri letne čase, štiri smeri neba in drugo simboliko, ki ureja fizično dimenzijo. Obrnjen trikotnik predstavlja zakoreninjenost  zavesti– saj je njegov vrh usmerjen navzdol, proti podlagi. Zavest se zaseje v korensko čakro